Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Dnes je 24.1.2020
Košík je prázdný

 

Tento obchod doporučují
naši hlavní partneři

  

 

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností Pavel Matějek Trinom s.r.o. a kupujícím.

Prodávající
Pavel Matějek Trinom s.r.o.

Tyršova 596

768 11 Chropyně

IČO 26252112

DIČ CZ26252112


Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- v internetovém obchodě

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Ceny jsou smluvní


Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu na adresu kterou vám zdělí, bez známek uživání,nerozbalené (originálně zabalené) .

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně platné zákony a ustanovení těchto OP v rámci naplnění smluvního vztahu.
Povinností Prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky Kupujícího. Vyjímka v případě, kdy je v popisu u produktu poznámka, že zboží nelze objednat, nebo lze objednat pouze za splněných podmínek, např. registrace. Tzn. I když je cena u produktu 1 Kč ale je vložena poznámka že zboží nelze objednat bez registrace, je kupující pro zakoupení provést platnou registraci dle stanovených podmínek.
Povinností Kupujícího je odebrání a zaplacení objednaného a dodaného zboží.
Povinností Kupujícího je rovněž poskytnout Prodávajícímu všechny potřebné informace tak, aby bylo umožněno Prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu.
Kupující zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých Prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit jím objednané zboží.
V případě, že kupující provede závaznou objednávku Zboží, Zboží mu bude odesláno a Kupující si tuto zásilku nevyzvedne, je Prodávající oprávněn domáhat se po Kupujícím plnění smlouvy (odebrání zboží), případně požadovat náhradu za přepravní náklady a balné v plné ceně ( viz. podklad na výžádání).
Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku Zboží, pokud Kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje. Na tuto skutečnost bude Kupující upozorněn Prodávajícím e-mailem.

 

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Výše poštovného může být změněna po překročení limitu 30 kg.

 Upraveno dne 2.3.2011

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt (telefon,email), označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady (vypsat svými slovy). Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Zboží odešlete na vaše náklady, Pokud odešlete zboží na naši adresu jako DOBÍRKU, nebude zásilka převzata.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

 

Copyright © 2010 - 2019 Pavel Matějek Trinom s.r.o.

diversey, dezinfekční a čistící prostředky, dezinfekce potravinářství, taski podlahové mycí stroje, taski jontec, taski podlahy, suma grill D9, taski náhradní díly, taski pronájem, divos 124, čištění filtrů na víno

www.taskicentrum.cz - Centrum úklidové podlahové techniky TASKI

www.sandez.cz Profesionální sanitační a dezinfekční prostředky pro potravinářství, výrobu, hotely, nemocnice a mnohé další.

 

Copyright (c) Pro provoz a tvorbu internetového obchodu využíváme systém Ekonstruktér.